Personvern

1) Formål med registrering av opplysninger

Hekseriet ber om personopplysninger om deg når du bestiller en tjeneste eller melder deg på nyhetsbrevet. Dette er nødvendig for å kunne levere den tjenesten som blir bestilt.

2) Hvilke opplysninger blir registrert

  • Fullt navn
  • E-postadresse

3) Hvordan brukes opplysningene og hvor lenge lagres de

Opplysningene er kun til det bruket som er beskrevet for den bestilte tjenesten, de blir ikke solgt videre, og lagres kun så lenge det er nødvendig.

4) Hvem har tilgang til opplysningene

Hekseriet tar personvern på alvor og behandler alle opplysninger konfidensielt. Opplysningene blir lagret i et lukket digitalt arkiv som kun Hekseriet har tilgang til.

5) Rett til innsyn i, rettelser og sletting av personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger Hekseriet har registrert om deg, rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningene, og til å be om at opplysningene slettes.

6) Rett til klage

Dersom du mener dine opplysninger om deg er feil og blir brukt på en måte som kan forårsake negative konsekvenser for deg, har du rett til å sende klage til Datatilsynet.

Spørsmål ang. håndtering av personopplysninger kan sendes til denne e-postadressen.